Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zarządzeń Burmistrza Barczewa:


PDFZarządzenie nr 0050.86.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 08 maja 2024 roku w sprawie powołania Komi9sji do odbioru końcowego zadania pn. "Utwardzenie pobocza w miejscowości Wójtowo ul. Modrzewiowa w zakresie od ul. Agrestowej do ul. Malinowej gm. Barczewo" (31,46KB)
PDFZarządzenie nr 0050.85.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Barczewa (17,13KB)
PDFZarządzenie nr 00560.84.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Barczewa (24,02KB)
PDFZarządzenie nr 0050.83.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2023 rok (518,55KB)
PDFZarządzenie nr 0050.82.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewo ul. Widokowa" (30,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.81.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2023 rok (21,00KB)
PDFZarządzenie nr 0050.80.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Z o.o. składników mienia komunalnego (34,29KB)
PDFZarządzenie nr 0050.79.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Z o.o. składników mienia komunalnego (128,58KB)
PDFZarządzenie nr 0050.78.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania (74,24KB)
PDFZarządzenie nr 0050.77.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Jedzbark składników mienia komunalnego do korzystania (70,79KB)
PDFZarządzenie nr 0050.76a.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (925,42KB)
PDFZarządzenie nr 0050.76.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Wipsowo składników mienia komunalnego do korzystania (108,99KB)
PDFZarządzenie nr 0050.75.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Wipsowo składników mienia komunalnego do korzystania (60,75KB)
PDFZarządzenie nr 0050.74.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie (17,73KB)
PDFZarządzenie nr 0050.73.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie przekazania Sołectwu Kierzliny składników mienia komunalnego do korzystania (78,96KB)
PDFZarządzenie nr 0050.71.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (140,74KB)
PDFZarządzenie nr 0050.70.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Agrestowej w Wójtowie" do umowy nr BI.272.2.2023/II z dnia 28.02.2023r. (31,79KB)
PDFZarządzenie nr 0050.69.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (40,30KB)
PDFZarządzenie nr 0050.68.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (857,62KB)
PDFZarządzenie nr 0050.67.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (79,58KB)
PDFZarządzenie nr 0050.66.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (388,17KB)
PDFZarządzenie nr 0050.65a.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (1,22MB)
PDFZarządzenie nr 0050.65.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania (54,88KB)
PDFZarządzenie nr 0050.64.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ramsowo składników mienia komunalnego. (64,90KB)
PDFZarządzenie nr 0050.63.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ramsowo składników mienia komunalnego (59,89KB)
PDFZarządzenie nr 0050.62.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Rewitalizacyjnej (236,02KB)
PDFZarządzenie nr 0050.61.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.43.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (75,94KB)
PDFZarządzenie 0050.60.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Jedzbark składników mienia komunalnego do korzystania (119,71KB)
PDFZarządzenie 0050.59.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Mokiny składników mienia komunalnego do korzystania (121,53KB)
PDFZarządzenie 0050.58.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Mokiny składników mienia komunalnego do korzystania (58,95KB)
PDFZarządzenie 0050.57.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewa. (30,93KB)
PDFZarządzenie 0050.56.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Nikielkowo składników mienia komunalnego do korzystania (53,91KB)
PDFZarządzenie 0050.55.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Łęgajny składników mienia komunalnego do korzystania (56,63KB)
PDFZarządzenie 0050.54.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Stare Włóki składników mienia komunalnego do korzystania (75,43KB)
PDFZarządzenie 0050.53.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie przekazania Sołectwu Kromerowo składników mienia komunalnego do korzystania (96,12KB)
PDFZ A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.52.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (106,85KB)
XLSZał. nr 1 - Dochody.xls (41,68KB)
XLSZał. nr 2 - Wydatki.xls (80,22KB)
XLSBZał. nr 3 - Zlecone.xlsb (16,38KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.51.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2024 roku (165,73KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.50.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Zielone Wzgórze w Barczewie" (34,70KB)
PDFZarządzenie nr 0050.49.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 rok (283,60KB)
PDFZarządzenie nr 0050.48.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2023 rok (15,85MB)
PDFZałącznik do zarządzenie nr 0050.48.2024 (1,13MB)
PDFZarządzenie nr 0050.47.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (134,96KB)
PDFZarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (127,31KB)
PDFZarządzenie nr 0050.45a.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (100,92KB)
XLSZałącznik do zarządzenia 0050.45a.2024 (34,49KB)
PDFZarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.13.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2024 (52,54KB)
PDFZarządzenie nr 0050.44b.2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące (53,07KB)
PDFZarządzenie nr 0050.44a.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (76,63KB)
PDFZarządzenie nr 0050.44.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w drugim konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku (28,87KB)
PDFZarządzenie nr 0050.43.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (121,75KB)
PDFZarządzenie nr 0050.42.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 08 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (302,85KB) 
PDFZarządzenie nr 0050.41.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (1,47MB)
PDFZarządzenie nr 0050.40.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (87,14KB)
PDFZarządzenie nr 0050.39.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (447,69KB)
PDFZarządzenie nr 0050.38.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w s[prawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia "Za życiem" (31,43KB)
PDFZarządzenie nr 0050.37.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób fizycznych ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska (37,16KB)
PDFZarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego (40,30KB)
PDFZarządzenie nr 0050.35.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2024r. (825,24KB)
PDFZarządzenie nr 0050.34.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (83,37KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.34.2024 (27,92KB)
PDFZarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrz Barczewa z dnia 05 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (49,88KB)
PDFZarządzenie nr 0050.32.2024 Burmistrz Barczewa z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie (22,94KB)
PDFZarządzenie nr 0050.31.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej na terenie gminy Barczewo (26,35KB)
PDFZarządzenie nr 0050.30.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody i wydatki bieżące (62,64KB)
PDFZarządzenie nr 0050.29.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków (67,83KB)
PDFZarządzenie nr 0050.27.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr  0050.16.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów  przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo  na rok szkolny 2024/2025 (60,36KB)
PDFZarządzenie nr 0050.26.2024 Burmistrza Barczewa  z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (641,99KB)
PDFZarządzenie nr 0050.25.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy (83,93KB)
PDFZarządzenie nr 0050.24.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (340,79KB)
PDFZarządzenie nr 0050.23.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (105,34KB)

Kategorie strony: BIP