Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok:

PDFZastępca Burmistrza Piotr Mostek.pdf (184,33KB)
PDFSekretarz Miasta Paulina Zalewska-Wójcik.pdf (229,09KB)
PDFSkarbnik Miasta Monika Trusewicz.pdf (281,59KB)
PDFKierownik USC Beata Kaczmarczyk.pdf (213,68KB)
PDFKierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Tomasz Michałowski.pdf (208,85KB)
PDFKierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Transportu i Ochrony Środowiska Magdalena Taraś.pdf (201,03KB)
PDFKierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy Wiesława Chwaluk.pdf (244,86KB)
PDFZastępca Kierownika USC Urszula Romanik.pdf (201,89KB)
PDFDyrektor CKB Robert Tokarski.pdf (175,36KB)
PDFDyrektor MOPS Jarosław Złotkowski.pdf (257,85KB)
PDFDyrektor MPZ Anita Karnacewicz.pdf (273,54KB)
PDFDyrektor MZOIZ Barbara Szałaj.pdf (202,62KB)
PDFDyrektor Przedszkola i Żłobka Miejskiego Karin Więsyk-Gaweł.pdf (228,13KB)
PDFDyrektor SP 1 Monika Hemmerling.pdf (252,30KB)
PDFDyrektor ZBK Robert Brzóska.pdf (175,09KB)
PDFDyrektor ZS w Barczewie Zbigniew Podlaski.pdf (179,77KB)
PDFDyrektor ZSP w Łęgajnach Marzanna Moszczyńska.pdf (324,15KB)
PDFPrezes ZUK Beata Szewczyk.pdf (192,26KB)
PDFPrezes ZWIK Jacek Kasprzak.pdf (205,92KB)
PDFSpecjalista pracy socjalnej w MOPS Joanna Pucyk-Sowa.pdf (206,85KB)
 


Oświadczenia majątkowe złożone w 2024 roku:

PDFoświadczenie majątkowe J.Żywicka Skibel 30 dni od powołania.pdf (237,38KB)

PDFoświadczenie majątkowe I.Nobert-Ćwiek Zastępcy Burmistrza złożone w terminie 30 dni od powołania.pdf (197,92KB)
PDFoświadczenie majątkowe J.Żywicka Skibel Zastępca Skarbnika 30 dni od zatrudnienia.pdf (1,32MB)
PDFoświadczenie majątkowe M.Trusewicz Skarbnika Miasta na dzień odwołania 23.05.2024.pdf (166,49KB)


 

Oświadczenia majątkowe złożone w 2023 roku:


PDFOświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Tomasza Michałowskiego złożone 30 dni od objęcia stanowiska.pdf (1,06MB)
PDFOświadczenie majątkowe Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Iwony Nobert Ćwiek złożone na dzień rozwiązania stosunku pracy 30.09.2023.pdf (1,13MB)


Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku:


PDFKorekta oświadczenia majatkowego Pani Małgorzaty Jasiukiewicz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich za rok 2018 (1,01MB)
PDFOświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Krzysztofa Zdziarstek - złożone w ciągu 30 dni od rozwiązania stosunku pracy (118,29KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia Hanny Chyżyńskiej - złożone w ciągu 30 dni od rozwiązania stosunku pracy (199,85KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia Barbary Szałaj-Borowiec - złożone w ciągu 30 dni od zatrudnienia (106,60KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Barczewa Dariusza Jasińskiego - złożone w ciągu 30 dni od rozwiązania stosunku pracy (115,00KB)
PDFOświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Danuty Tarasiewicz (129,82KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Alicji Sawickiej (105,40KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie Jolanty Pastuszenko (152,80KB)
PDFOświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Krzysztofa Zdziarstek (107,54KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrekora Przedszkola Miejskiego Doroty Mikołajczuk (108,25KB)
PDFOświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Doroty Kondratowicz (144,09KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych Roberta Brzóski (103,46KB)
PDFOświadczenie majątkowe Burmistrza Barczewa Andrzeja Maciejewskiego (96,51KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosława Złotkowskiego (177,23KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach Elżbiety Kozłowskiej (90,86KB)
PDFOświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beaty Kaczmarczyk (103,29KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urszuli Romanik (105,15KB)
PDFOświadczenie majątkowe Specjalisy Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanny Pucyk-Sowy (157,28KB)
PDFOświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jacka Kasprzaka (105,87KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Iwony Nobert-Ćwiek (116,05KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia Tadeusza Plawgo (264,09KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia Hanny Chyżyńskiej (151,52KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Roberta Tokarskiego (112,12KB)
PDFOświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Małgorzaty Jasiukiewicz (99,92KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Barczewa Dariusza Jasińskiego (135,14KB)
PDFOświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Beaty Szewczyk (103,12KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Barczewa Piotra Mostek.pdf (102,95KB)
PDFOświadczenie majątkowe Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzeja Lichockiego (157,98KB)
PDFKorekta oświadczenia majątkowego Zastępcy Burmistrza Barczewa Piotra Mostek (100,70KB)
PDFOświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Lichockiego Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - wydajacego z upoważnienia Burmistrza decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach (191,71KB)
PDFOświadczenie majatkowe Pani Urszuli Romanik Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - osoby wydającej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza (105,76KB)
PDFOświadczenie majątkowe Pani Beaty Kaczmarczyk Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - osoby wydajacej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza (100,02KB)
PDFOświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Zdziarstek Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji - osoby wydajacej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza (111,97KB)


Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku:


PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Iwony Nobert-Ćwiek - osoby wydającej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza (116,66KB)
PDFOświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Piotra Mostek złożone w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji (97,73KB)
PDFOświadczenie majątkowe Burmistrza Barczewa Andrzeja Maciejewskiego złożone w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji (194,05KB)
 

Kategorie strony: BIP