Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej


Rejestr Uchwał:


PDFLXV6912024.pdf (1,43MB)
PDFLXV6902024.pdf (778,65KB)
PDFUchwała Nr LXV(689)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2023 rok. (7,67MB) 
PDFUchwała Nr LXV(688)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Barczewo. (38,26KB)
PDFUchwała Nr LXV(687)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Barczewo na kandydata do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo. (249,99KB)
PDFUchwała Nr LXV(686)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXI(648)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (248,75KB)
PDFUchwała nr LXV(685)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Barczewo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (37,67KB)
PDFUchwała Nr LXV(684)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic Lawendowa, Rumiankowa, Krokusowa, Hiacyntowa, Liliowa i Herbaciana w Nikielkowie. (97,01KB)
PDFUchwała nr LXIV(683)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok (1,87MB)
PDFUchwała nr LXIV(682)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 (822,51KB)
PDFUchwała nr LXIV(681)2024 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (123,60KB)
PDFUchwała nr LXIV(680)2024 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (205,53KB)
PDFUchwała nr LXIII(679)2024 z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2024 ro (1 007,49KB)
PDFUchwała nr LXIII(678)2024 z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 (756,22KB)
PDFUchwała nr LXIII(677)2024 z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa. (22,25KB)
PDFUchwała nr LXIII(676)2024 z dnia 25 stycznia 2024r. dzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. (30,38KB)

Kategorie strony: BIP