Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024

PDFPostanowienie nr 462/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztyna I z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Barczewie (232,80KB)

Ogłoszenie Burmistrza Barczewa w sprawie bezpłatnego transportu pasażerskiego do lokali wyborczych w dniu 21 kwietnia 2024 r. dla poniższych obwodów głosowania:

 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 9 kwietnia 2024 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego - wyciąg (603,72KB)
PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie z dnia 8 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeni ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 roku (327,54KB)
PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Barczewa sporządzony dnia 8 kwietnia 2024r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Barczewie. (1,39MB)
PDFZestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych od 1-15, utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Barczewie sporządzone dnia 8 kwietnia 2024r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Barczewie. (16,23MB)
PDFZarządzenie nr 0050.61.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.43.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (75,94KB)
PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (711,79KB)
PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami (175,89KB)
 


Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej - Szczegółowe informacje nt. wyborów samorządowych na dzień 07 kwietnia 2024 roku


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie z dnia 20 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Barczewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (184,24KB)
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie z dnia 20 marca 2024r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Barczewa zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. (107,05KB)
PDFZarządzenie nr 0050.43.2024 Burmistrza Barczewa z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (121,75KB)
PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na Radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Barczewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (430,51KB)
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 11 marca 2024r. dotycząca powołania w gminie Barczewo obwodowych komisji wyborczych (33,19KB)
PDFWYKAZ DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W URZĘDZIE - 2024.pdf (87,20KB)
PDFInfromacja MKW w Barczewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów JST o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (107,54KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie.pdf (21,39KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych w tym Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie.pdf (47,30KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z 26.02.2023 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 7 kwietnia 2024 r.pdf (348,92KB)

Uchwały Miejskiej Komsji Wyborczej w Barczewie

Wnioski do złożenia:

PDFWykaz dyżurów urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Barczewie.pdf (112,47KB)
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.pdf (60,06KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie granic okręgów i liczby radnych.pdf (50,25KB)
PDFObwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych.pdf (501,71KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Barczewa dot. okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach.pdf (817,23KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Barczewa w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (431,48KB)
PDFUchwała nr 25 2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.pdf (199,06KB)
PDFZałącznik do uchwały nr 25 2024 pkw z dnia 23 stycznia 2024r.pdf (142,92KB)
PDFUchwała nr 26 2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (206,63KB)
PDFZałącznik do uchwaly 26 2024 pkw z dnia 23 stycznia 2024r.pdf (138,55KB)

PDFInformacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.pdf (242,77KB)

PDFInformacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (209,71KB)

PDFInformacja PKW o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast.pdf (238,62KB)

PDFInformacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin rad miejskich rad miast w gminach liczących do 20 000.pdf (211,26KB)

Kategorie strony: BIP