Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Barczewa

Grzegorz Matłoka

tel: 89 514 83 03

e-mail: 

429944911_122111447378219824_6983343287138127957_n.jpeg

Zadania i kompetencje Burmistrza:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
 3. nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
 4. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpowodziowej, za wyjątkiem wydawania w tym zakresie przepisów porządkowych
 5. powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
 6. kierowanie pracą Urzędu,
 7. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 9. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 10. wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
 11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. wydawanie zarządzeń,
 13. podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Gminy
 14. ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania.