Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 0Luty: 634Marzec: 8283Kwiecień: 10916Maj: 14692Czerwiec: 10697
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 26Sierpień: 7Wrzesień: 4Październik: 0Listopad: 1Grudzień: 0
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12955
 2. Wydziały - Kontakt
  Wyświetleń: 4309
 3. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 2281
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1614
 5. Burmistrz Barczewa
  Wyświetleń: 1599
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1191
 7. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1055
 8. Przetargi
  Wyświetleń: 1034
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 982
 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 894
 11. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 855
 12. Oświadczenia majątkowe Radnych
  Wyświetleń: 753
 13. Wnioski, druki, formularze do pobrania
  Wyświetleń: 752
 14. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 676
 15. Tablica informacyjna
  Wyświetleń: 647
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 644
 17. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 610
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 606
 19. Radni Gminy Barczewo
  Wyświetleń: 586
 20. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 570
 21. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 539
 22. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 506
 23. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 500
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 433
 25. Sołectwa
  Wyświetleń: 401
 26. Radni Gminy Barczewo - kadencja 2024-2029
  Wyświetleń: 362
 27. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 361
 28. Budżet
  Wyświetleń: 346
 29. Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 299
 30. Konkursy
  Wyświetleń: 267
 31. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 254
 32. Dofinansowania zewnętrzne
  Wyświetleń: 251
 33. Charakterystyka ogólna
  Wyświetleń: 208
 34. Nieruchomości do zbycia - wykazy
  Wyświetleń: 208
 35. Składy Komisji
  Wyświetleń: 203
 36. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo
  Wyświetleń: 185
 37. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 183
 38. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 172
 39. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 164
 40. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 162
 41. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 161
 42. Sesje Rady
  Wyświetleń: 152
 43. Kontrole
  Wyświetleń: 150
 44. Klauzule Informacyjne
  Wyświetleń: 148
 45. Statut
  Wyświetleń: 146
 46. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 129
 47. Informacje
  Wyświetleń: 126
 48. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 119
 49. Inwestycje celu publicznego
  Wyświetleń: 116
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 113
 51. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 112
 52. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 111
 53. Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 104
 54. Interpelacje i Zapytania
  Wyświetleń: 104
 55. Program Rewitalizacji Gminy Barczewo
  Wyświetleń: 104
 56. Nieruchomości do zbycia - przetargi
  Wyświetleń: 103
 57. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 96
 58. Rejestr umów
  Wyświetleń: 96
 59. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 95
 60. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 93
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 93
 62. Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 87
 63. Rady Osiedlowe
  Wyświetleń: 84
 64. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wyświetleń: 81
 65. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 80
 66. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 79
 67. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 78
 68. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo
  Wyświetleń: 74
 69. Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo
  Wyświetleń: 73
 70. Roczny Program Współpracy
  Wyświetleń: 72
 71. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 65
 72. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 64
 73. Pobierz programy
  Wyświetleń: 62
 74. Komisja Finansów Publicznych
  Wyświetleń: 61
 75. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 58
 76. Łowiectwo
  Wyświetleń: 58
 77. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 58
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 55
 79. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 54
 80. Pożyczki dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 53
 81. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Barczewo
  Wyświetleń: 52
 82. Komisja Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 47
 83. Akty prawne
  Wyświetleń: 46
 84. Komisja Spraw Gospodarczych
  Wyświetleń: 46
 85. Komisje Rady Miejskiej 2018-2024
  Wyświetleń: 46
 86. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 46
 87. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Barczewo
  Wyświetleń: 45
 88. Folie rolnicze
  Wyświetleń: 42
 89. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 126/1, obręb Kromerowo)
  Wyświetleń: 40
 90. Akweny wodne
  Wyświetleń: 37
 91. Pozostałe informacje
  Wyświetleń: 37
 92. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmina Barczewo
  Wyświetleń: 36
 93. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 34
 94. Nieruchomości
  Wyświetleń: 33
 95. Skargi i petycje
  Wyświetleń: 28
 96. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27
 97. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 22
 98. Dzierżawa, najem, użyczenie - przetargi
  Wyświetleń: 21
 99. Nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 19
 100. Strategie
  Wyświetleń: 17
 101. Wykaz - sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19/6, obręb 2 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 17
 102. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 199/3, obręb Klucznik)
  Wyświetleń: 16
 103. Informacja o wywieszeniu w dniu 12.06.2024 r. wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 14
 104. Dzierżawa, najem, użyczenie - wykazy
  Wyświetleń: 13
 105. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 13
 106. Dzierżawa, najem, użyczenie
  Wyświetleń: 8
 107. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 295/12 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 8
 108. Informacja o wywieszeniu w dniu 14.06.2024 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 7
 109. Składy Komisji - kopia
  Wyświetleń: 6
 110. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/244 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 6
 111. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/246 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 5
 112. Przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 165 położonej w obrębie nr 3 miasta Barczewo
  Wyświetleń: 4
 113. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 230/8 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 4
 114. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 230/9 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 4
 115. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/234 obręb 1 miasta Barczewo))
  Wyświetleń: 4
 116. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/245 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 4
 117. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 199/3, obręb Klucznik) - kopia
  Wyświetleń: 3
 118. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 230/10 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 3
 119. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 230/4 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 3
 120. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 295/10 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 3
 121. Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 295/15 obr. 2 miasta Barczewa)
  Wyświetleń: 3
 122. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/235 obręb 1 miasta Barczewo))
  Wyświetleń: 2
 123. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/237 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 2
 124. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/243 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 2
 125. Wykaz - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową (dz. nr 104/236 obręb 1 miasta Barczewo)
  Wyświetleń: 1